Hondakinak balioztatzeko instalazioa

Hondakinak balioztatzeko instalazioan, industria eta erikuntzatik datozen hondakin ez arriskutsuak kudeatzen dira.

Instalazio honetan lan pertsonek egiten dute lan eta ondorengo lan hauek betetzen dituzte: